Inleiding

Taijiquan (T’ai Chi Ch’uan) in bewegingstherapie: basis voor onafhankelijkheid en zelfvertrouwen
“Het integreren van taijiprincipes in revalidatie-programma’s voor ergo-, fysiotherapeuten en bewegingsagogen”

Revalidatie begeleiding
In het proces van de revalidatie-begeleiding staat onafhankelijkheid van de client centraal. We werken ernaar toe dat de client met creativiteit, inzicht en zelfvertrouwen zijn mogelijkheden in kan zetten om zich verder te ontwikkelen. Het kennen van de eigenheid
van zichzelf is voor elke client essentieel om wat hem wordt aangereikt ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken.

Taijiquan (T’ai Chi Ch’uan)
Taijiquan, als verdedigingssport, sensomotorische- en aandachtstraining, ondersteunt dit proces op een directe, praktische manier. Door zijn helderheid wordt het eenvoudig in het dagelijks leven geïntegreerd. Het leert ons om ontspannen en bewust in het leven te staan, waardoor het therapeutische interventies helpt te beklijven.
Taijiquan biedt ons als bewegingstherapeuten een breed scala aan mogelijkheden om op een speelse, interactieve, bewuste wijze de cliënt te begeleiden in het eigen maken van een effectieve bewegings- en leefstijl, waarbij je eigen persoonlijke werkwijze intact blijft (feitelijk: verdiept).

Taijiquan gaat uit van natuurlijk bewegen, zoals een dier spontaan doet. Het is een ontdekkingstocht, terug naar ons eigen natuurlijk bewegen. De bewegingscomponenten grijpen terug op een goede uitlijning van het gehele lichaam en op het bewegen vanuit ons centrum, onze centrale as. Het behouden van stabiliteit wordt hiermee eenvoudiger en herkenbaarder.

Binnen taijiquan zoeken we steeds naar het zo licht mogelijk bewegen, met zo min mogelijk inspanning een zo goed mogelijk effect bereiken.En dit sluit naadloos aan op het hervinden van effectief bewegen wat we in onze therapieën voorstaan!

N.B. vanwege de vertaling uit het Chinees worden verschillende schrijfwijzen gebruikt. De Amerikaanse stijl: T’ai Chi Ch’uan; de Chinese nieuwe stijl: Taijiquan

Cursus Ergo Taiji voor therapeuten

Cursus voor Taiji docenten